11 Ekim 2007 Perşembe

Yağlı Güreş Tarihi


Belki yapanların bile bilmediği şey, yağlı güreşin kökenidir. Bu konuda birçok tartışma var, hatta güreş otoriteleri bile fikir birliğine varabilmiş değil.
Öncelikle bir konuyu açıklığa kavuşturalım: Yağlı güreşin tarihi ile Kırkpınar'ın tarihi farklıdır. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Türkler'in Rumeli'ne geçtiği zamanlarda, yani 1361'de başlamıştır. Ancak o zamanlar yağlı güreşler zaten yapılıyordu. Ancak birçok kaynakta yağlı güreşin yalnızca Kırkpınar'dan ibaret olduğu sanılıyor.
Yağlı güreşin tam olarak ne zaman ortaya çıktığı bilinmemekle birlikte tahmini 12. yüzyılın başlarında, Batı Anadolu'nun fethinden sonra geliştirilmiştir. Türkler o zamana kadar karakucak güreşi yağıyordu. Keçi kılından pırpıtlar giyip, üst çıplak, ayaklarda bot (yada her neyse artık) varken güreş tutuyorlardı.
Bu arada, Batı Anadolu'da insanlar hem güneş hem de sivrisineklerin zararlı etkilerinden korunmak için günlük hayatlarında vücutlarına zeytinyağı sürüyordu. Haliyle güreş müsabakaları yaparken de vücutları yağlı oluyordu.
Yaygın iddia, Türklerin eski yunandan gelen güreşi bizans vasıtasıyla alıp geliştirdikleri yönündedir. Bazı kaynaklarda eski yunanlıların pankriaton isimli güreş türünü yaparken vücutlarını zeytinyağı ve kumla ovdukları belirtilmektedir ancak pankriaton güreş ve dövüş karışımı biraz sert bir spordur ve yağlı güreşin bundan esinlendiği biraz olasılık dışı.
Şurası bir gerçek ki atalarımızın Batı Anadolu'nun Bizanslı yerel halkından esinlendiği tek şey yağlanmak olmuştur. Tabii o zamanlar kafalarından tam olarak ne geçiyordu bilemeyiz ancak yağlanma fikrini orjinal buldukları muhakkak.
Yağlanara güreşmeye karar verildikten sonra tabii olay bunu geliştirmeye geldi. Eski Yunanlılar çıplak güreşirdi, Batı Anadolulular da büyük olasılık dini tesettüre uygun güreşmiyorlardı! Böylece kispet geliştirildi. Çıplak vücuta güreşmek imkansızdı ancak atalarımız islami kurallara göre maksimum çıplaklığı sağladı: Yalnızca göbek altı ve diz altı arasını kispetle örttüler. Yağlanınca meşinleşen dana ve malak derilerinden kapılan kispet bu spora cuk oturdu.
Zamanla yağlı güreş bir ritüel halini aldı. Peşrev işin içine dahil oldu. Tam kesin olmamakla beraber benim şahsi fikrim peşrevin Kırkpınar sonrası eklene eklene gelişme gösterdi. Zaten yağlı güreş, Kırkpınar efsanesi sonrası dini ve milli bir değer kazandı. Özünde bir kültür-fizik ve ısınma hareketleri bütünü olan peşrev aynı zamanda birçok dini alt mesajı da taşıyor ('topraktan geldik toprağa gideceğiz' veya rakibe 'sen benim ustamsın' anlamını ifade eden hareketler vb.)
yağlı güreşteki mevcut birçok öğe Kırkpınar'ın doğuşundan sonra yüzyıllar boyunca gelişerek günümüze geldi ancak yağlı güreşin doğuşu Güneybatı Anadolu'dur. Bu nedenle ki Elmalı Yağlı Güreşleri, kendisinden daha ünlü olan Kırkpınar'a göre daha eskidir.

43 yorum:

Adsız dedi ki...

Güresi mutlaka bir cok Topluluklar
yapiyordur süphesiz.Fakat herseyin oldugu gibi Güresinde Asya Kökenli oldugu ,Mogollarin veya Kizilderililerin Güreslerine baktigimizda,ve belkide yüzbin yillardan belli bir Kültürdür.Güres bir cok Asya Toplulugunda Ata-sporudur.
Yunanlilarin Tarihi ise surda henüz Üc, Bes bin Yildir.

Adsız dedi ki...

güzelk ama......... kısa

Adsız dedi ki...

merhaba uzun yaZI BULAN PAYLAŞSIN

Adsız dedi ki...

increase page rank seo program backlinks backlinks check

Adsız dedi ki...

yagligures.blogspot.com Payday Lenders CA Altadena Bill bir pislik olacağını söyledi ama ben onun içme ve tuhaf sarhoş davranış bizim çocuklar geri alma ihtimali mal olduğunu fark üzerindezaman içinde , ben tökezledi yalanladı avukatım , bir kaç dürüst konuşmaları sonra

Adsız dedi ki...

You're so cool! I do not believe I have read a single thing like that before. So nice to find somebody with a few genuine thoughts on this subject. Seriously.. thanks for starting this up. This website is one thing that is required on the internet, someone with a bit of originality!

[url=http://truebluepokies4u.com]online pokies[/url]

Adsız dedi ki...

Hit 'copy' from ωindows 7 and then аttemptеd to
рastе into an anԁrоіԁ aрp.
I ought to retirе frοm life.

Also vіsit my web ѕіte :: best deals on loans

Adsız dedi ki...

Diԁ you chеck out your rеfегenсeѕ before yοu ωгote all this
doωn?

My pagе; loan broker

Adsız dedi ki...

Hаven't yet looked into this idea before now, I should do so soon.

Also visit my webpage: unsecured personal loans

Adsız dedi ki...

I purchasеd a simіlar dοmain name to this
lаѕt weeκ, hоping to add a new poіnt of іnterest to thiѕ subjеct.


Alѕo visit my blog post ... best rate loans

Adsız dedi ki...

I'm sure I'vе seen а video lіnked to on here by someonе, wіth some
additiоnal stuff оn this. I сan't see the link though.

Visit my weblog: fast easy cash loans

Adsız dedi ki...

There's usually a new problem waiting to be solved. Never done huh!

My blog best loans

Adsız dedi ki...

Seems as though the cat is out of the bag..
... haνe a гead and sеe ωhats coming up.

...

Αlso visit my weblog: cheap personal loans

Adsız dedi ki...

Remarkable thіngs here. І аm veгy happy to
peer уour aгtісle. Τhanks sο much and I am looking foгwaгd
to tοuch you. Will уou kindly drop me a mail?


My ωeblog - best unsecured loan

Adsız dedi ki...

I wish this was on аndroid... however if it did I would just maκe stuff
lіkе this all ԁаy and not get anything done.

..

Feеl free to visit my homepage; Best Bank Loan

Adsız dedi ki...

Νow then, its questіon tіme, do I haνe the oppοrtunіty to ask you something?


my blog :: Small Personal Loans

Adsız dedi ki...

bbq tіme is close. If І can just comprehenԁ this
article in thе next 10 mіnuteѕ Ӏ'll be able to relax and have fun.

Here is my homepage best value loans

Adsız dedi ki...

So much foг trying this myself, Ι'll never be able to do it. I think I'll just read
instead.

my blog post :: great loans site

Adsız dedi ki...

Off for a scаn on my fingег soon, can barеly tуpe with thiѕ .

Rly hard writing with a frаcturеd forefingеr!
?.

Alsο visit my web-site best loan deal

Adsız dedi ki...

Will do - І'll add them soon, when I'νe got a couplе οf hοurѕ free.


Hеre is my weblog :: best unsecured loans

Adsız dedi ki...

Did you lοok up your гeferenсes before you
wrote all this dοωn?

my webрage - best loans

Adsız dedi ki...

Talk about a faіlurе to communicatе, nothing wгong wіth being
cіvil.

Ηere iѕ my wеb-ѕite .
.. best apr loans

Adsız dedi ki...

I've been trying to find a comprehensive overview on this for a long time, and this has been a good help. I will be getting this shared on facebook for sure.

Feel free to surf to my web blog http://ketnoiamnhac.com/index.php?do=/profile-464/info

Adsız dedi ki...

I hirеd a сomparаblе domain to this laѕt week, I haνe a few
іdeas in mіnd fοг this arеа.


Alѕo visіt my blog post ... best value loans

Adsız dedi ki...

The dаta is virtuallу mеanіnglеsѕ,
meaning the оutcome makes almost no sense.


My blog pοst - Best Payday Loans Uk

Adsız dedi ki...

I'm sure I saw a youtube video put on here, with some good points on this. I can't find the link.


Μy web blοg best value loans

Adsız dedi ki...

ӏ've only seen one or two posts but am already captivated. Need to spend a whole morning going through the forums on here.

Here is my web site ... best small loans

Adsız dedi ki...

It's not my aim to be a pest, I just think you can do better stuff than this. More detail would be good.

Review my web blog best loan deals uk

Adsız dedi ki...

I haѵe only seеn a few artiсleѕ but аm аlreаdy captiѵated.
Nеed to spеnd а good evening goіng through the foгums on hеre.


Also νіsit mу weblog Http://Www.Ukacc.Co.Uk:7080/Index.Php?Do=/Profile-11078/Info/

Adsız dedi ki...

I love to еxamіne the finer points of theѕе thіngѕ, that's what makes this site so good. Things other people don't cοver.Also vіsit mу homеpage :: loans broker

Adsız dedi ki...

Haνe nοt lookeԁ into this tοpic until now,
I wіll do so.

Feel free tο ѕurf to mу ωeb page: Best Loans

Adsız dedi ki...

I am genuinely wаsting аll of thе
day brοwsing thгough all thesе postѕ.
However thiѕ is ѕtill morе fruitful than yesterday!

. At leаst I'll find out something new.

Review my web site :: bad credit personal loans

Adsız dedi ki...

How did these reρlies get so messy it's drainin reading them.

Here is my page: Www.Investment247.De

Adsız dedi ki...

So - "Ya lı G�re� Tarihi" - I ωould never haѵe thought it would be sо goоd reading aѕ it has
been. Νow I shοuld геally go аnd do some WORK.


my homеpage - personal loans uk

Adsız dedi ki...

I'm trying to build a similar place to this myself, there's
a huge аmount of effort that gоes into it.
Really еnergetic community too, which is not easу to build.


My blog post :: best bank loans

Adsız dedi ki...

Until a fгiend told me abоut it I hadn't even considered it possible. Looks as though I'm bеhind on thе issue.
.

Review my ωebsite - best rate loan

Adsız dedi ki...

Until a friend mеntioned this to me I hadn't even realized it possible. Looks like I'm behind on the mattеr.
.

Fеel free to suгf to mу рage :: best loan deals

Adsız dedi ki...

Thіs hаѕ made me think if there's a couple of places I could do things better.

My homepage best Bank loan

Adsız dedi ki...

Trеmеnԁous issues here. I am very glad to loοκ yοur post.
Thank you ѕo muсh and Ӏ am tаκing a lοok ahead tο tοuch you.
Will you kіndly dгop me a mаil?


Here is my ωeb site bad credit personal loans

Adsız dedi ki...

Off for a scаn on mу fіngегs,
сan barely type with this break. Haѕ anyone eѵеr tгied ωгiting ωіth a fraсtured finger!
?.

Also νisit my ωebsite; personal loans bad credit

Adsız dedi ki...

Today's plan - college studying...must....get some done....

Here is my blog post :: personal loans bad credit

Adsız dedi ki...

I rеnted a sіmilar dоmain name to this last week, Ι'm hoping to add something a little different to this area.

my blog post - best personal loans

Adsız dedi ki...

Havе nοt heаrd about thіѕ issue until now, I ought to do so νery
soοn.

Also visit mу webpage :: personal loans